ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Powerwalkingclub/Power Walking trainer/Mindful Walking trainer behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeld bij de tarieven.
 • Deelname aan een Power Walking/Mindful Walking  training geschiedt geheel op eigen risico. Powerwalkingclub/Power Walking trainer/Mindful Walking trainer is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade, blijvende schade of blijvende letsel die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalkingclub/Power Walking trainer/Mindful Walking trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub/Power Walking trainer/Mindful Walking trainer georganiseerde activiteiten.
 • Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 • Powerwalkingclub/Power Walking trainer/Mindful Walking behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub/Power Walking trainer/Mindful Walking trainer.
 • Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal.
 • Je stemt ermee in dat we nieuwsbrieven en acties die lopen per mail kunnen sturen.
 • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub/Power walking trainer/Mindful Walking trainer bewaard zullen worden. Powerwalkingclub/Power Walking trainer/Mindful Walking trainer verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • Door mee te doen met een (proef) les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.